ورود خودروی مهمانان به پارکینگ

با توجه به مشکلات مشاهده شده،‌واحدهائی که دارای خودرو نبوده و قصد دارند خودروی مهمان خویش را داخل پارکینگ خود ببرند، می‌بایست قبلا تلفنی نوع و شماره انتظامی خودرو مهمان خویش را به نگهبانی اطلاع داده و یا خود شخصاً به همراه مهمان وارد پارکینگ گردند.

 ساکنین ارجمند! خواهشمند است ضمن تذکر به مهمانان خویش در
خصوص نحوه پارک خودرو و سایر مقررات لازم الاجرای مجتمع،‌از آوردن خودروی مهمان در صورتیکه خودتان دارای اتومبلی هستید اجتناب فرمائید.

لازم به ذکر است؛ طرح کارتهای تردد خودروها به پارکینگ آماده گردیده
است و ‌به زودی بین ساکنین توزیع خواهد شد که دارای شماره پلاک و شماره پارکینگ مشخص برای هر واحد می‌باشد.

مجتمع مسکونی امین - قم ; ۸:٤٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٥ آذر ،۱۳٩۱

شرح وظایف نگهبانی مجتمع ++ جهت اطلاع ساکنین محترم++

شرح وظایف نگهبانی مجتمع مسکونی امین

1-  مراقبت فیزیکی از ساختمان و کنترل عبور و مرور در حد
امکان به منظور حفظ امنیت و امداد رسانی به ساکنین در شرایط ضروری به نحوی که در طول روز حضور سرایدار در ساختمان محسوس باشد. (هوشیاری و توجه به رفت و آمدهای افراد غریبه در مجتمع)

2- کنترل ورود خروج افراد و نظارت بر تردد خودروها و وسایط
نقلیه، ضمن در اختیارداشتن مشخصات کلیه وسایط مذکور و شماره تماس و شماره واحد ساکنین خودروها.

3- جلوگیری از ورود اتومبیل های فاقد آرم پارکینگ.

4- ایجاد نظم عمومی در محوطه با رعایت احترام ساکنین.

5- بازدید دوره ای وکنترل وضعیت لامپ های پارکینگ ها و محوطه
و لابی بلوک ها و شیرهای آب عمومی مجتمع در ساعات مقرر ضمن گماشتن نفر جایگزین.

6- نگهداری از کلیه کلیدهای پشت بام ها و محفظه های آب و برق
و گاز و هماهنگی بمنظور همراهی با متقاضیان تردد به پشت بام ضمن درج ساعت ورود وخروج به محل مذکوردر دفتر مخصوص.

7- آمادگی لازم برای اعلان شرایط خاص و اضطراری به مدیر مجتمع
و سایرمبادی ذیربط.

8- نظارت بر نحوه اسباب کشی ها بمنظور جلوگیری از اشکالات
احتمالی وخسارات وارده به ساختمان وآسانسورها وکنترل وثبت ورود و خروج اثاثیه ساکنین و ممانعت از خروج اثاثیه واحدهای بدهکار به مجتمع طبق اعلام مدیر مجتمع.

9- جلوگیری از پارک وسایط نقلیه درمحوطه.

10- نظارت بر زمان بازی بچه ها وکنترل ساعت بازی بر حسب دستور العمل مدیر مجتمع و جلوگیری از بازی بچه ها در محوطه پارکینگ.

11- بازدید از پشت بام، محوطه پارکینگ و انباریها و اعلام هرگونه وضعیت نامناسب به مدیریت ساختمان و مالک قسمت اختصاصی و بخصوص تذکر در مورد رفع اشکال روغن ریزی اتومبیل ها و نیز خاموش کردن برق انباری‌ها و مشاعات

12- رازداری و حفظ کلیه اطلاعات ساکنین و عدم ارائه اطلاعات به سایر اشخاص.

13- در صورت ایجاد سروصدای غیرعادی در محیط مجتمع با آنان برخورد و افراد را پراکنده نماید.

14- جلوگیری از ورود کلیه افراد مشکوک و اراذل و اوباش و در صورت ضرورت تماس با پلس

15- جمع آوری شارژها و سایر هزینه های جاری

16- پاسخگویی به تماسهای تلفنی

17- انجام سایر امور محوله برابر ابلاغ مدیر اجرایی مجتمع و مصوبات هیئت مدیره.

18- انجام امور شخصی ساکنین جزء وظایف سرایدار نبوده و
واگذاری امورشخصی ساکنین به سرایدار از قبیل نظافت منزل، نظافت اتومبیل، خرید و کمک در جابجایی وسائل و نظایر آن به شرط آنکه خدشه­ای به وظایف اصلی سرایدار وارد نکند و با توافق فی­مابین طرفین جهت جبران زحمات سرایداربلامانع خواهد
بود.

موارد مربوط به اسباب‌کشی:

19- فرد تازه وارد حداقل 24 ساعت قبل از زمان اسباب‌کشی ملزم به هماهنگی موضوع با هیئت مدیره می‌باشد.

20- ورود و خروج هر گونه اسباب به داخل و خارج از مجتمع فقط
با مجوز کتبی هیئت مدیره مجاز است.

21-نگهبان موظف به دریافت برگ تسویه حساب شارژ واحد (با مهر و
امضاء هیئت مدیره مجتمع) از افراد تازه‌ وارد  قبل از آغاز اسباب‌کشی
می‌باشد.

۲۲- نگهبان ملزم به دریافت هزینه استفاده از آسانسور (در صورت
تمایل به استفاده جهت اسباب‌کشی) قبل از اغاز اسباب‌کشی می‌باشد.

                                                     

                                                               هیئت مدیره مجتمع مسکونی امین

مجتمع مسکونی امین - قم ; ۸:۳٩ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٥ آذر ،۱۳٩۱

وظایف و اختیارات کامل مدیر یا هیات مدیره در مجتمع های مسکونی

از آنجا که هر اجتماعی اعم از خانواده بعنوان یک اجتماع کوچک و یا جامعه
بعنوان یک اجتماع بزرگتر نیازمند مدیر یا مدیرانی برای اداره امور خود هستند در
اداره امور قسمتهای مشترک مجتمع های ساختمانی (آپارتمانها) نیز این ضرورت به وضوح
احساس می گردد که در این خصوص قانون تملک آپارتمانها و‌ آئین نامه اجرایی آن مصوب
1343 و اصلاحیه بعدی آن ، ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع را مشخص نموده است .

به موجب ماده 14 آئین نامه یاد شده ، مدیر یا مدیران مسئول
حفظ و اداره ساختمان و
اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند و تعداد
آنها باید فرد باشد تا تصمیمات هیات
مدیره و تشخیص رای اکثریت دچار
بلا تکلیفی نگردد
.
درصورت استعفاء ، فوت ، عزل یا حجر یک یا چند
نفر از مدیران قبل از انقضاء مدت ماموریتشان ، مجمع عمومی فوق العاده باید جانشین
هر یک از آنها را انتخاب نموده و درصورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره
به جهات فوق از هیات مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق العاده باید به منظور تجدید
انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد ، (‌ماده 16 آئین نامه و تبصره یک آن)
تصمیمات
مدیران با اکثریت آراء معتبر است . (ماده 17 آئین نامه (
مجمع عمومی یک نفر از
مدیران را بعنوان خزانه دار تعیین می نماید خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد
داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب تراز نامه به مجمع عمومی تسلیم و
ارائه خواهد داد . (ماده 18 آئین نامه)‌
مدیر یا مدیران امین شرکاء محسوب شده و
نمی توانند فرد دیگری را به جای خود جهت اداره امور ساختمان انتخاب و یا اختیارات
خود را به اشخاص غیر، تفویض نمایند . (ماده 19آئین نامه)
به موجب ماده 8 قانون
تملک آپارتمانها مجمع عمومی ساختمان می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از
ساختمان بعنوان مدیر جهت اداره امور ساختمان استفاده نماید.

وظایف و اختیارات کامل مدیر یا هیات مدیره بشرح ذیل می‌باشد:

1- حفظ وا داره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکین :
حفظ واداره ساختمان عنوان کلی
وظایف مدیر یا هیات مدیره است ، بعبارتی تمام اقدامات و مساعی مدیر یا مدیران صرفاً
جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مربوط به آن است . مدیر
یا مدیران برای اداره امور ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالکین می باشند . و
چنانچه تصمیم مجمع عمومی در مورد یا مواردی خلاف قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه
اجرایی آن یا خلاف سایر قوانین موضوعه کشوری باشد مدیر یا هیات مدیره تکلیفی به
تبعیت از آن ندارد .
2-  عدم تفویض مدیریت به اشخاص غیر :
ماده 19 آئین نامه یاد شده
مصرح است بر اینکه ((مدیر یا مدیران امین شرکاء بوده و نمی توانند فرد دیگری را به
جای خود انتخاب نمایند ((بنابراین هیچ مدیری نمی تواند پس از انتخاب شدن از سوی
مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ماموریت محوله خود را به دیگری تفویض کند زیرا مجمع
عمومی صرفاً با توجه به قابلیت های موجود در او ، ایشان را بعنوان مدیر ساختمان
برگزیده و مدیر یا هیات مدیره نمی توانند به بهانه اینکه ، اوقات فراغت کافی برای
مدیریت ندارند شخص دیگری را برای حفظ و اداره ساختمان تعیین کنند و چنین عملی علی
الاصول خلاف قانون می باشد .
3-  بیمه کردن تمام بنا در مقابل آتش سوزی :
بیمه در جوامع پیشرفته نقش
حیاتی داشته و بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی است که
مدیر یا مدیران جهت حفظ ونگاهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه ، معمول می
دارند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر با
مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد ، درصورت عدم اقدام و
بروز آتش سوزی ، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده میباشند .
4- نحوه تعیین سهم هزینه های مشترک هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان :
طبق ماده 4 قانون و ماده 23
آئین نامه ، درصورتیکه مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه های مشترک پیش بینی
نکرده باشند سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک ، آن قسمت
که ارتباط با مساحت زیر بنای اختصاص دارد از قبیل آب ، گاز ، آسفالت پشت بام و غیره
به نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان ( به
عبارتی به نسبت به متراژ ) و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت و زیر بنا ندارد
از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، هزینه نگاهداری
تاسیسات ، باغبان ، تزئینات قسمتهای مشترک و غیره بطور مساوی بین مالکین یا استفاده
کنندگان تقسیم می گردد . بنابر این با توجه به مراتب فوق محاسبه دقیق سهم هر یک از
مالکان یا استفاده کنندگان ، با مدیر یا مدیران است .
لازم به ذکر است که برای
جلوگیری از معوق ماندن امور مربوط به ساختمان ،‌ تنها مالکین ، در پرداخت سهم هزینه
های مشترک ، متعهد نبوده ، بلکه هر شخصی اعم از مالک یا مستاجر یا استفاده کننده ،
در قبال پرداخت هزینه های مشترک ساختمان مسئول می باشند .
5- رسیدگی به اعتراض هر یک از شرکاء :
به
موجب ماده 24 آئین نامه اجرائی ، هر یک از شرکاء که در مورد سهم یا میزان هزینه
مربوط به سهم خود معترض باشد می تواند به مدیر یا مدیران مراجعه و تقاضای رسیدگی
نسبت به موضوع را بنماید بنابراین مدیر موظف است که به اعتراض مالک یا مالکان
رسیدگی نماید البته ممکن است که اعتراض مالک منطقی نباشد ولی رسیدگی به اعتراض او
بهر حال وظیفه مدیر بوده و درصورت عدم رسیدگی مدیر به اعتراض شرکاء ، آنان می
توانند به مراجع صلاحیتدار قضایی مراجعه نمایند .
6- رویت و بررسی وکالتنامه نماینده شرکاء :

به موجب ماده 9 آئین نامه ، کسی که بعنوان نماینده یکی از شرکاء
تعیین شده باشد باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی مالکین ، وکالتنامه معتبر خود را
به مدیر یا مدیران ارائه نماید . بنابر این رویت و احراز صحت اعتبار وکالتنامه ،
قبل از تشکیل و رسمیت جلسه مجمع عمومی ، از وظایف مدیر یا مدیران است .
7- نگهداری صورت جلسات مجامع عمومی ساختمان :
به موجب ماده 12 آئین نامه ،
کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورتجلسه نوشته شده و بوسیله مدیر یا مدیران
نگهداری گردد . بنابراین تمامی صورتجلسات مجامع عمومی باید حفظ و در مواقع لزوم به
مبادی ذیربط ارائه واستناد شود ، زیرا این صورتجلسات به امضای کلیه حاضرین رسیده و
مفاد آنها از مهمترین مدارک قابل استناد در برابر مالکین ، مدیران ، ‌اشخاص ثالث ،
مراجع ثبتی ، مراجع قضائی و اداری است . بدیهی است کلیه صورتجلسات و مدارک ساختمان
با تغییر مدیر یا مدیران ، به مدیر یا مدیران بعدی ساختمان ، می بایست تحویل گردد .

8- اطلاع رسانی تصمیمات متخذه مجامع عمومی به شرکاء غایب و وزارت مسکن و شهرسازی :
پس از ارسال دعوتنامه به مالکین جهت حضور
در جلسه مجمع عمومی ، ممکن است همه آنان نتوانند و یا نخواهند در جلسه مجمع ( اعم
از عادی و فوق العاده ) حاضر شوند در این صورت چنانچه جلسه با حضور اکثریت لازم
رسمیت پیدا کند ، تصمیمات آنها برای همه از جمله مالکان غائب نیز با توجه به ماده
13 آئین نامه الزام آور خواهد بود و وفق تبصره ماده 12 نیز ، تصمیمات متخذه باید
ظرف ده روز به وسیله مدیر یا مدیران به شرکاء غایب و وزارت مسکن و شهرسازی اطلاع
داده شود .
9-  ارسال اظهار نامه به مالکین با استفاده کنندگان بدهکار :
به
موجب ماده 10 مکرر قانون ، درصورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود
از هزینه های مشترک ، از طرف مدیر یا هیات مدیره ، وسیله اظهار نامه ، باذکر مبلغ
بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود، بنابراین قانوناً اظهارنامه وسیله ای است رسمی
برای مطالبه حق و مدیر ساختمان نمی تواندبرای مطالبه سهم هزینه های مشترک مالک یا
استفاده کنندگانی از پرداخت سهم خود امتناع می کنند شفاهاً یا به وسیله نامه معمولی
و یا نصب آگهی روی تابلو اعلانات ، اقدام نماید زیرا چنین روشی برای اثبات مطالبه
بدهی مالک در مراجع قضائی و ثبتی عملاًٌ ممکن نمی باشد و مدیر یا مدیران ملکف هستند
بدهی مالک یا استفاده کننده را به وسیله اظهار نامه رسماً مطالبه نماید . اظهار
نامه بر روی فرمهای مخصوصی که از دادگاه تهیه می شود وسیله مدیر ساختمان در سه نسخه
تنظیم و ذیل آن امضاء می شود سپس در دفتر دادگاه به ثبت رسیده و توسط مامور ابلاغ
به بدهکار ابلاغ می شود .
10-  خودداری از دادن خدمات مشترک به مالکین یا استفاده کنندگان بدهکار :

این وظیفه و اختیار پس از ارسال اظهار نامه به مالکین یا استفاده
کنندگان بدهکار برای مدیر یامدیران ایجاد می شود زیر ابموجب ماده 10 مکرر قانون
هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را
نپردازد ،‌مدیر یا مدیران می توانند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات
مشترک از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع آب گرم (نه آب سرد) برق ، گاز و غیره به او
خودداری کنند تابدین وسیله بدهکار مجبور به پرداخت بدهی خود شود .
بدیهی است
مدیر یا مدیران نمی توانند و نباید پیش از ابلاغ اظهار نامه ، مالک یا استفاده
کننده بدهکار را ، از خدمات مشترک محروم کنند .
11- تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مطالبات ساختمان :

چنانچه مدیر یا هیات مدیره حسب وظایف و اختیارات قانونی خود جهت
وصول مطالبات ساختمان از مالکین یا استفاده کنندگان بدهکار اظهار نامه ارسال کنند ،
لکن مالک یا استفاده کننده بدهکار ، همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید ، اداره ثبت
محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره برای وصول وجه مزبور اظهار نامه
ابلاغ شده ، اجرائیه صادر خواهد کرد .عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی
صورت خواهد گرفت. پس از ابلاغ اجرائیه توسط دفتر اسناد رسمی ، معادل بدهی بدهکار،
اموال او بازداشت شده و قیمت اموال بازداشت شده توسط کارشناس ، ارزیابی و سپس به
حراج و مزایده گذاشته می شود . بدین صورت طلب ساختمان وصول می گردد .
12- طرح دعوی در مراجع قضائی جهت وصول مطالبات ساختمان :
مدیر یا هیأت مدیره می تواند
ببرای دریثافت مطالبات سساختمان علاوه بر ابلاغ اظهار نامه و صدور اجرائیه از طرف
اداره ثبت محل وقوع آپارتمان می توانند از طریق طرح و اقامه دعوی در دادگاه نسبت به
وصول مطالبات ساختمان از واحد یا واحدهای بدهکار اقدام نماید .
13- دادن گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک ساختمان :
برابر ماده 12 قانون تملک
آپارتمانها ، دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ،
اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که
به تائید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نماید
با توجه به ماده فوق ، تائید تسویه حساب هزینه های مشترک و دادن گواهی مربوطه به
مالکی که قصد انتقال آپارتمان خود به غیر ، را دارد ، از وظایف مدیر یا مدیران است
که مالک انتقال دهنده ناچار است برای تنظیم سند انتقال خود ، به دفتر خانه مربوطه
ارائه نماید .
14- درخواست از وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر انتخاب کارشناسان موضوع ماده 13 قانون:
آنچه
که در ماده 13 قانون تملک آپارتمانها مقرر گردیده در رابطه با پایان عمر مفید و
فرسودگی کلی ساختمان و النهایه لزوم تجدید بنای آن است . در این ماده پیش بینی
گردیده که تشخیص پایان عمر مفید و فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی
از پایان عمر مفید و فرسودگی ساختمان به عهده سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری
است که انتخاب کارشناسان مزبور به عهده مالکان بوده و درصورتی که مالکان ساختمان در
این خصوص توافقی نداشته باشند وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره
اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد .
15- اقدام به بازسازی تمام مجموعه ساختمان پس از تصویب مجمع عمومی :
چنانچه مجمع عمومی مالکان با
اکثریت آراء تصویب نماید که مجموعه ساختمان بازسازی شود ، اجرای این مصوبه براساس
تبصره 1 ماده 13 قانون به عهده مدیر یا مدیران است که به نمایندگی از طرف مالکین
اقدامات موضوع ماده یاد شده را انجام می دهند .
16- درخواست تخلیه واحدهای خودداری کننده از همکاری در امر بازسازی ساختمان:
تبصره 2 ماده
13 قانون مصرح است بر اینکه (( چنانچه مالک خود داری کننده از همکاری اقدام به
تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند ، حسب درخواست مدیر یا مدیران
مجموعه ، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی
توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد ، لذا یکی دیگر
از وظایف مدیر یا مدیران درخواست تخلیه واحدی است که مالک آن از همکاری جهت تجدید
بنای ساختمان یا عدم تخلیه واحد خود ، امتناع و از همکاری خودداری می ورزند .

مجتمع مسکونی امین - قم ; ۸:۳٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٥ آذر ،۱۳٩۱

آئین نامه داخلی مجتمع (ویرایش نخست، فروردین ماه 1391)

بسمه تعالی

مقدمه

جهت رفاه حال، امنیت و آسایش ساکنین محترم مجتمع و جلوگیری از استهلاک
مجتمع و حفظ زیبایی آن این آئین نامه تهیه گردیده که رعایت آن برای کلیه ساکنین
مجتمع الزامی می‌باشد.

موجرین می بایست مواد آئین نامه را به اطلاع مستاجرین رسانیده و ایشان
ملزم به رعایت تمامی مفاد آئین نامه می باشند.

تعاریف و اصطلاحات:

مجتمع: منظور از مجتمع در این آئین نامه "مجتمع مسکونی امین " می
باشد.

مشاعات: شامل مکانهایی از مجتمع می‌گردد که مورد استفاده همگان است.
آسانسور، راه پله، حیاط، لابی، پارکینگ،

پشت بام، نمای ساختمان، تراس، وسایل بازی موجود در حیاط، سالن اجتماعات،
مهد کودک و ....

 

1- بهداشت و نظافت

1- پرداخت هزینه نظافت مجتمع به منزله عدم رعایت نظافت نخواهد بود.

2- حمل زباله می بایست توسط سطل یا کیسه‌های زباله سالم از هر یک از
طبقات تا جایگاه زباله صورت گیرد به گونه ای که در زمان حمل، هیچگونه آثاری از
زباله برجای نماند.

3- ریختن زباله (مانند ته سیگار، دستمال کاغذی، پوست میوه، پوست تنقلات
و ... ) در مشاعات ممنوع می‌باشد.

4- در صورتی که هر یک از ساکنین مبادرت به انجام تعمیرات ساختمانی
(بصورت کلی و جزئی) در واحد خود نماید، حمل و نقل مصالح اضافی و نظافت محل‌های مشاع
بر عهده شخص ایشان خواهد بود.

2- رعایت حقوق دیگران

1- محل پارکینگ اتومبیل و انباری خود را شناسایی کنیم و از اشغال
پارکینگ دیگران در هر زمانی بپرهیزیم.

2- رفت و آمد در تمام مدت شبانه روز می بایست بدون سر و صدا انجام
گیرد.

3- فریاد زدن جهت صدا کردن هم دیگر در محیط مجتمع ممنوع می‌باشد.

4- کنترل صدای وسایل صوتی (رادیو، تلویزیون، ضبط، زنگ تلفن و ...) به
گونه‌ای که موجب اذیت دیگر ساکنین نگردد، الزامی می‌باشد.

5- نزاع و درگیری در مجتمع چه لفظی چه فیزیکی ممنوع می‌باشد و ساکنین
جهت رفع سوء تفاهمات و اختلاف نظرها باید به مدیریت مجتمع مراجعه کنند و یا در
جلسات مجتمع موارد فوق را مطرح نمایند.

6- ساکنین طبقات بالاتر می‌بایست مراعات حال طبقات پائین تر را نموده و
از ایجاد سرو صدا جلوگیری کنند.

7- ساکنینی که تمایل به برگزاری مجلس (عروسی، جشن تولد، ختم، دعا و ...
) در واحد خود را دارند می‌بایست الف - حداکثر تا ساعت 24 نسبت به خاتمه آن اقدام
نمایند.

ب- مراسم مذکور نباید با ایجاد سرو صدای غیر متعارف همراه باشد.

ج – جهت کنترل رفت و آمد با مدیریت مجتمع هماهنگی شود.

8- ایجاد سرو صدای در فاصله زمانی 11 شب تا 7 صبح غیر مجاز است. این
زمان، زمان سکوت نامیده می‌شود. البته سر و صدای خارج از عرف، در هر زمانی ممنوع
است (می‌توان طبق نظر اکثریت ساکنان و مدیریت مجتمع ساعت فوق را تغییر داد)

9- جهت رفاه حال ساکنین بلوکهای مجاور به محل بازی کودکان، سعی شود زمان
بازی برای آنها تعریف شده باشد.

3- آسانسور و اسباب کشی

1- برای رعایت حال باقی ساکنین از باز نگه داشتن درب آسانسور پرهیز
نمایید.

2- به کودکان بیاموزیم که از آسانسور به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند
(در صورت بروز مشکل برای کودکانی که به تنهایی از آسانسور استفاده می‌کنند مسئولیت
آن به عهده والدین می‌باشد.)

3- هنگام خروج از بسته شدن کامل درب آسانسور اطمینان حاصل نمائید.

4- مبلغی به عنوان هزینه تعمیرات آسانسور در اسباب کشی‌ها از ساکنین
دریافت می‌گردد. (بدیهی است هزینه دریافتی از مالکین که قصد سکونت دائم در ساختمان
دارند با مستاجرین متفاوت می‌باشد. هزینه مزبور در هر زمان توسط مدیریت مجتمع
محاسبه و دریافت می‌شود.)

5- هنگام اسباب کشی، حداکثر دقت ممکن جهت آسیب نرساندن به کف، سطوح و
دیوارهای راهروها و پله ها را بعمل آورید.

6- به منظور جلوگیری از سلب آسایش ساکنین، اسباب کشی در ساعات خاصی که
توسط مدیریت مجتمع تعیین می‌گردد قابل انجام است.

7- در صورت بروز هرگونه سانحه و آسیب رسیدن به کابین در هنگام اسباب
کشی، پرداخت کلیه خسارات مالی و جانی به عهده شخص استفاده کننده می‌باشد.

4- موارد ممنوعه

1- شستشوی هر نوع وسیله (فرش، موکت، پتو و ...) در مشاعات.

2- حمل دوچرخه به طبقات (جهت نگهداری دوچرخه از محلهای مخصوص می‌توانید
استفاده نمایید).

3- دستکاری خطوط برق، تلفن و تاسیسات مرتبط با آب، گاز و کپسولهای آتش
نشانی توسط هر یک از ساکنین.

4- شستشو و تعمیر خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه در داخل حیاط و
پارکینگ.

5- قرار دادن هرگونه وسیله در محلهای مشاع و پارکینگ برای مدت
طولانی.

6- دستکاری و به هم زدن نمای ساختمان

الف- بستن طناب در بالکن ها.

ب- استفاده از نرده های بالکن جهت خشک کردن لباس.

ج- نصب توری، یا حذف و اضافه کردن به نمای فعلی تراس

د- نصب تجهیزات و تزئینات غیر متعارف در تراس (به نحوی که از بیرون قابل
روئیت باشد)

7- پارک خودروهایی که از آنها روغن و یا مواد دیگر نشت می‌شود.

8- رفت و آمد در محلهای مشاع مجتمع با لباس منزل (شلوارک، زیر شلوار و
زیر پوش و ...).

9- ریختن غذا برای پرندگان و ... در کلیه فضاهای مجتمع (به منظور حفظ
بهداشت و پاکیزگی محیط مجتمع)

10- نگهداری حیواناتی مانند مرغ و خروس، سگ، گربه، پرندگان پر سر و صدا
نظیر قناری، مرغ عشق، کاسکو و ... که باعث سلب آسایش ساکنین می‌گردد.

11- نصب تابلو و قاب عکس بر روی دیوارهای مشاع مجتمع.

12- تبدیل واحد مسکونی به محل خرید و فروش، عرضه خدمات و ... .

13- هر گونه رفتار و کرداری که بر خلاف شئونات و قوانین جاری کشور
باشد.

14- استعمال دخانیات در کلیه محلهای مشاع مسقف مخصوصاً راه‌پله‌ها،
آسانسور و پارکینگ.

15- استفاده اختصاصی از مکانهای مشاع.

16-نصب هر گونه گیرندة صوتی و تصویری در مشاعات.

5- ایمنی

1- هر یک از ساکنین موظفند هنگام ورود و خروج، درب ورودی مجتمع را
ببندند.

2- درب پارکینگ بایستی توسط راننده وسیله نقلیه بعد از هر بار ورود یا
خروج بسته شود.

3- قرار دادن وسایل خطرناک (سمی، آتشزا، برنده و ... ) در محلهای مشاع و
پارکینگ ممنوع می‌باشد.

4- نگهداری مواد آتشزا و خطرناک در داخل واحدها و انباری‌ها در ظروف غیر
استاندارد ممنوع است.

5- بستن شیر فلکه گاز و آب (به جهت نشتی و تخریب ساختمان ) واحدها،
هنگام مسافرت الزامی است.

6- آموزش نحوه استفاده از کپسولهای آتش‌نشانی برای کلیه ساکنین لازم
می‌باشد.

6- همکاریها

1- حفظ، نگهداری و استفاده صحیح از تأسیسات و مشاعات ساختمان شامل: درب،
دیوار، حیاط، باغچه، پشت‌بام، خطوط برق، تلفن و ... برای تمامی ساکنین مجتمع الزامی
است ( بدیهی است در صورت وارد آوردن هرگونه خسارت به مجتمع، پرداخت کلیه هزینه‌های
خسارت وارده که توسط مدیر ساختمان برآورد می‌گردد توسط خاطی الزامی است).

2- در جریان قراردادن مدیریت مجتمع، در صورت فروش یا اجاره واحد مسکونی
الزامی است.

با توجه به اینکه وجهه یک مجتمع به افراد ساکن در آن بستگی دارد. لذا از
مالکینی که در صدد آوردن مستاجر برای واحد خود هستند تقاضا می‌شود برای رعایت حال
همسایگان، حتی المقدور از اقشار فرهنگی انتخاب کنند.

3- جهت جلوگیری از سیاه شدن دیوار پارکینگ، خودرو خود را به گونه‌ای
پارک کنید که لوله اگزور رو به دیوار نباشد.

4- شایسته است که در مصرف آب و باقی موارد مشترک نهایت دقت بعمل آمده و
صرفه جویی شود.

5- در صورت بروز مشکل در مجتمع، گذشت و مدارا اولین راه حل برای رفع
مشکل می‌باشد.

6- ساکنینی که از پارکینگ خود استفاده نمی‌کنند، در صورت تمایل
می‌توانند جهت استفاده دیگر ساکنین و یا مهمانان آنها، شماره پارکینگ خود را به
سرایدار اعلام کنند.

7- ساکنینی که قصد تخلیه واحد مسکونی خود را دارند می‌بایست قبل از
تخلیه با مدیریت ساختمان تسویه حساب کرده و برگ تسویه را هنگام اسباب کشی ارائه
کنند. بدیهی است مدیریت مجتمع مجاز به جلوگیری از تخلیه واحدی می‌باشد که برگ تسویه
نداشته باشد.

8- به فرزندانمان بیاموزیم که در حفظ و نگهداری فضای سبز کوشا
باشند.

9- به منظور رعایت امنیت مجتمع، در صورت مشاهده افراد غریبه و غیرمرتبط
در مجتمع، مراتب را به نگهبانی اطلاع دهند.

10-در صورت بروز هر گونه مشکل در تأسیسات، جهت جلوگیری از ضرر و زیان به
ساختمان و سایر واحدها سریعا آنرا به نگهبانی اطلاع دهید.

7- مالک و مستاجر

1- یک نسخه از قرارداد فی مابین مالک و مستأجر می‌بایست در اختیار
مدیریت مجتمع قرار گیرد.

2- در صورت عدم پاسخگوئی از سوی مستأجر در زمان بروز هر گونه مشکل،
ایجاد خسارت وارده از سوی ایشان، مالک جواب‌گو بوده و موظف به پرداخت کلیه هزینه
های وارده می باشد.

3- ورود مستأجر جدید به مجتمع و خروج مستآجر قبلی با مجوز مدیریت صورت
پذیرد.

4- به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در پرداخت هزینه‌های شارژ و
... موجر و مستأجر در هنگام عقد قرارداد در این خصوص به توافق رسیده و مراتب را به
مدیریت مجتمع اعلام نمایند.

5- چنانچه به هر دلیلی حضور مستأجر در مجتمع باعث ناراحتی سایر ساکنین
شود، پس از اعلام مدیریت مجتمع به مالک، ایشان موظف به تعویض مستأجر می باشد.

8- موارد متفرقه

1- مالکینی که در خارج از مجتمع زندگی می‌کنند و یا ساکنینی که به هر
دلیل برای مدتی در مجتمع حضور ندارند، به منظور پیشگیری از خطرات و مشکلات احتمالی
و اطلاع رسانی، شماره تماس و آدرس خویش و یکی از اقوام نزدیک که در قم می‌باشد را
در اختیار دفتر مدیریت مجتمع قرار دهند.

2- در صورت توافق مالکین، مدیر مجتمع می‌تواند کل بنا را بیمه آتش سوزی
یا زلزله نماید.

3- عدم حضور یا خالی بودن واحد، دلیلی بر عدم پرداخت هزینه شارژ نمی
باشند و کلیه واحدها، ملزم به پرداخت کلیه هزینه های عمومی و... می باشند.

کلیه ساکنین و مهمانان آنها می بایست از انجام هر گونه رفتاری که
باعث سلب آسایش دیگر همسایگان، بر هم زدن نظم و انضباط، عدم رعایت نظافت و پاکیزگی
مجتمع و خسارت به آن گردد که در این آئین نامه گنجانده نشده باشد پرهیز
نمایند.

در صورت نقض آئین نامه توسط ساکنین و مالکین، در مرتبه‌ اول تذکر
شفاهی داده شده و در مرتبه دوم بصورت کتبی به وی تذکر داده می‌شود و برای سومین بار
با تهیه استشهاد در مجتمع و یا ارسال اظهار نامه بصورت قانونی با خاطی برخورد
می‌گردد.

مجتمع مسکونی امین - قم ; ٩:٥۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩۱

شروع به کار وبلاگ مجتمع مسکونی امین قم

بسم الله الرحمن الرحیم

خدای را شاکریم که در آستانه سال جدید و بهار طبیعت وبلاگ رسمی مجتمع را

راه اندازی می نمائیم.

ان شاء الله از این به بعد کلیه اطلاع رسانی ها به ساکنین محترم مجتمع از این طریق انجام خواهد شد.

مزید امتنان است در صورتیکه طی فواصل نزدیک به این وبلاگ مراجعه و از اطلاعات اضافه شده بهره برداری فرمائید.

مجتمع مسکونی امین - قم ; ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳٩٠

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

پرشین بلاگ ; ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳٩٠